Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2020 15:39 UR-XXIV-210-20 UCHWAŁA Nr XXIV/210/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
06.07.2020 15:37 UR-XXIV-209-20 UCHWAŁA NR XXIV/209/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020 roku
06.07.2020 15:35 UR-XXIV-208-20 UCHWAŁA NR XXIV/208/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r.
06.07.2020 15:33 UR-XXIV-207-20 UCHWAŁA NR XXIV/207/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
06.07.2020 15:31 UR-XXIV-206-20 UCHWAŁA Nr XXIV/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
06.07.2020 15:29 UR-XXIV-205-20 UCHWAŁA Nr XXIV/205/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
06.07.2020 15:28 UR-XXIV-204-20 UCHWAŁA Nr XXIV/204/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
06.07.2020 15:26 UR-XXIV-203-20 UCHWAŁA Nr XXIV/203/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
06.07.2020 15:24 UR-XXIV-202-20 UCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIUCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031EJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
06.07.2020 15:21 UR-XXIV-201-20 UCHWAŁA NR XXIV/201/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020 Na

1 2 3 4 5 6 następna