Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2020 09:47 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn:" Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym z terenu Gminy Grójec"
17.01.2020 08:11 Zapytanie ofertowe - Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym z terenu Gminy Grójec
27.12.2019 08:38 WO.271.1.2.2019 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn: "Obsługa prawna Gminy Grójec"
13.12.2019 16:13 WO.271.1.2.2019 Zmiana treści zapytania ofertowego "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu"
10.12.2019 15:29 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Grójec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Grójec. Przez „obsługę prawną" rozumie się świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych i ustawy prawo o adwokaturze.
13.06.2019 12:39 SP.042.2.2019.KAN INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
30.05.2019 13:37 SP.042.2.2019.KAN Zapytanie ofertowe nr 8/2019 Na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego
24.05.2019 13:54 SP.042.2.2019.KAN Unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu -Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego-
22.05.2019 09:55 SP.042.2.2019.KAN INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
06.05.2019 17:03 Zapytanie ofertowe nr 7/2019 Na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

1 2 3 następna