Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2019 10:23 OR.0050.58.2019 ZARZĄDZENIE nr OR.0050.58.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
01.07.2019 10:19 OR.0050.88.2019 ZARZĄDZENIE nr OR.0050.88.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25.04.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
01.07.2019 10:15 OR.0050.94.2019 ZARZĄDZENIE nr OR.0050.94.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 06.05.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
27.06.2019 12:45 OR.0050.75.2019 ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.75.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
27.06.2019 12:41 OR.0050.68.2019 ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.68.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany struktury etatów Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
27.06.2019 12:38 OR.0050.69.2019 ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.69.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
27.06.2019 12:30 OR.0050.70.2019 ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.70.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany struktury etatów w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
27.06.2019 12:23 OR.0050.71.2019 ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.71.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 5/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
27.06.2019 12:04 OR.0050.59.2019 ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.59.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 21 marca 2019 r. sprawie: powołania Komisji do przrprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
27.06.2019 11:46 ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.58.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 21 marca 2019 r. sprawie:powołania Komisji do przeproadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

1 2 3 4 5 6 następna