Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2020 08:34 WO.0050.219.2020 ZARZĄDZENIE nr WO.0050.219.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29 października 2020 r. w spranie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego po: "Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”
28.10.2020 15:28 WO.0050.218.2020 Zarządzenie Nr WO.0050.218.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 października 2020 roku w sprawie okresowej zmiany godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
14.10.2020 11:15 WO.0050.215.2020 ZARZĄDZENIE Nr W0.0050.215.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku Zastępcy Naczelnika w Wydziale Inwestycji
14.10.2020 11:13 WO.0050.213.2020 ZARZĄDZENIE NR W0.0050.213.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
30.09.2020 15:42 W0.0050.209.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.209.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz powołania zespołu ds. dostępności
30.09.2020 13:32 WO.0050.207.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.207.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
15.09.2020 12:09 WO.0050.196.2020 ZARZĄDZENIE NR WO.0050.196.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
08.09.2020 15:49 WO.0050.188.2020 Zarządzenie Nr WO.0050.188.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 01 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
04.09.2020 14:38 W0.0050.189.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.189.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 01 września 2020 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
04.09.2020 14:37 W0.0050.190.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.190.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu

1 2 3 4 5 6 następna