Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2020 09:45 WO.0050.19.2020 ZARZĄDZENIE nr WO.0050.19.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020r.”
22.01.2020 08:56 WO.0050.20.2020 Zarządzenie WO.0050.20.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2020
20.01.2020 10:46 OR.0050.18.2020 Zarządzenie Nr OR.0050.18.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany schematu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
17.01.2020 12:06 WO.0050.9.2020 ZARZĄDZENIE NR WO.0050.9.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
17.01.2020 11:49 WO.0050.15.2020 ZARZĄDZENIE nr WO.0050.15.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2020 r.”
16.01.2020 16:24 WO.0050.13.2020 ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.13.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
16.01.2020 16:22 WO.0050.11.2020 ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.11.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
16.01.2020 16:21 WO.0050.10.2020 ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.10.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
16.01.2020 16:19 WO.0050.12.2020 ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.12.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
16.01.2020 11:49 WO.0050.14.2020 ZARZĄDZENIE nr WO.0050.14.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec w 2020 r.”