Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2018 11:58 WI.271.50.2018.PAF-2 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji zadania „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019r”
21.12.2018 11:26 WI.271.51.2018.PAF-2 Zmiana SIWZ dotyczącą realizacji zadania „Usługi związane z odpadami ”
17.12.2018 14:06 WI.271.49.2018.KAK-4 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu nieograniczonego na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec”:
17.12.2018 12:58 WI.271.51.2018.PAF-2 Przetarg nieograniczony - usługi związane z odpadami w 2019 roku.
17.12.2018 12:56 WI.271.50.2018.PAF-2 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019 roku.
17.12.2018 08:22 ZGK-V-71441/12/18 ZGK - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej całkowitej 26 m²
06.12.2018 15:41 WI.271.49.2018.KAK-3 Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec”
04.12.2018 15:26 ZGK - Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej całkowitej 26 m²
06.11.2018 07:44 ZGK-III-71441/10 /18 ZGK Ogłoszenie o przetargu przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 2 w Grójcu o powierzchni użytkowej całkowitej 117,90m² ( w tym 52,50 m2 - zaplecze użytkowe).
05.11.2018 14:39 WI.271.48.2018.GM Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu w Grójcu

1 2 3 4 5 6 następna