Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2019 15:28 WI.271.10.2019.KOI Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
21.03.2019 14:51 WI.271.9.2019.KOI Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.”
05.03.2019 15:05 WI.271.8.2019.KOI Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi
04.03.2019 14:08 WI.271.5.2019.KOI Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej” „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu.
01.03.2019 15:38 WI.271.7.2019.KOI Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe.
01.03.2019 11:38 WI.271.6.2019.KOI Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap.
27.02.2019 07:36 ZGK-V-7150/1/19 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Grójcu przy Placu Wolności 1 Pawilon nr 3 o powierzchni użytkowej 12,97 m2
19.02.2019 15:37 02/2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 200,5 m². (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni)
05.02.2019 13:27 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 200,5 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni)
01.02.2019 16:48 WI.271.3.2019.KOI Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec”

1 2 3 4 5 6 następna