Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2018 13:46 ZGK-III-71441/09/18 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 4 o powierzchni użytkowej 33,60 m2
14.11.2018 09:53 ZGK-III-71441/10/18 ZGK - Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 2
05.11.2018 13:32 WI.271.47.2018.GM-7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowę Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu
25.10.2018 12:02 ZGK-III-71441/08/18 ZGK - Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego, ustnego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 4 : / z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku/. 1. Armii Krajowej 4 o pow.użytk.33,60 m2
05.10.2018 13:54 WI.271.46.2018.KAK-3 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
12.09.2018 15:32 WI.271.45.2018.ARO-3 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
06.09.2018 15:19 WI.271.44.2018.GM-4 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu
27.08.2018 09:34 WI.271.28.2018.ARO-3 Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki”
22.08.2018 13:25 WI.271.43.2018.ARO-3 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.”
10.08.2018 08:49 ZGK-III-71441/06/18 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego, ustnego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 4 : / z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku/. 1. Armii Krajowej 4 o pow.użytk.33,60 m2

1 2 3 4 5 6 następna