Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2020 11:50 WI.271.19.2020.KOI INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu"
06.08.2020 10:29 WI.271.16.2020.KOI INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: - „Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap oraz Budowa odcinka ul. Bokserskiej”
06.08.2020 09:39 WI.271.15.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn:- „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie".
31.07.2020 15:15 WI.271.14.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622"
22.07.2020 13:25 WI.271.10.2020.KOI Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:" Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu"
15.07.2020 09:46 WI.271.12.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
23.06.2020 12:45 WI.271.11.2020.KOI INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: - „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
23.06.2020 11:51 WI.271.13.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
17.06.2020 09:00 WI.271.9.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"."
12.05.2020 14:49 WI.271.8.2020.KOI INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowę odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka

1 2 3 4 5 6 następna