Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2019 15:22 WI.271.7.2019.KOI Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowę części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe
08.03.2019 13:01 ZGK-V-7150/1/19 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego w Grójcu przy ul. Placu Wolności 1 Pawilon nr 3 o powierzchni użytkowej 12,97 m2
05.03.2019 15:34 02/2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - wynajem lokalu o powierzchni 200,5m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
01.03.2019 15:40 WI.271.2.2019.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec.
01.03.2019 07:47 WI.271.3.2019.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec.
19.02.2019 15:34 01/2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - wynajem lokalu o powierzchni 200,5m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
14.02.2019 13:55 WI.271.1.2019.PAF INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 r.
03.01.2019 15:09 WI.271.50.2018.PAF Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym - utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019 roku
03.01.2019 15:07 WI.271.51.2018.PAF Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym - usługi związane z odpadami w 2019 roku
27.12.2018 11:08 WI.271.49.2018.KAK-5 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec.

1 2 3 4 5 6 następna