Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2019 14:30 GP.6220.18.2019.BJU Obwieszczenie nr WO.0050.270.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: - „Budowa zespołu zabudowy w miejscowości Szczęsna, na działkach ew. nr 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10 w obrębie Szczęsna w gminie Grójec”
11.12.2019 09:15 GP.6733.45.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.268.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.12.2019 15:25 GP. 6733. 47. 2019. ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.266.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.11.2019 12:46 GP. 6733. 46. 2019. ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.255.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.11.2019 12:42 GP. 6733. 41. 2019. ID OBWIESZCZENIE NR OR.0050.254.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.11.2019 11:47 Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego Rozpoczęcie konsultacji społecznych uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.
22.11.2019 14:19 GP.6721.5.2.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 251.2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar działek nr 3369/1, 3369/2, 3370/1 i 3370/2 położonych przy ul. J. Piłsudskiego 47 i ul. Laskowej 6a w Grójcu
22.11.2019 14:16 GP.6721.4.2.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 250 .2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar działki nr 3352/18 przy ul. Relaksowej 9.
22.11.2019 14:12 GP.6721.3.2.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 249 .2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar między ulicami Spółdzielczą, Przemysłową, Fabryczną i drogą krajową S7, oraz obszar między ulicami Armii Krajowej, Spółdzielczą, Przemysłową i Mokrą.
22.11.2019 14:06 GP.6721.2.2.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 248 .2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ul. Armii Krajowej, ul. ks. Piotra Skargi i drodze krajowej nr 50

1 2 3 4 5 6 następna