Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2020 14:04 WO.0050.162.2020 Obwieszczenie Nr WO.0050.162.2020
05.08.2020 14:18 GP.6733.22,23.2020.ID OBWIESZCZENIE NR WO.0050.162.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2020 10:22 W0.0050.157.2020 OBWIESZCZENIE Nr W0.0050.157.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2020 10:20 W0.0050.156.2020 OBWIESZCZENIE nr W0.0050.156.2020 -na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
28.07.2020 15:12 Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec.
28.07.2020 15:10 WA.ZUZ.6.4210.340.2020.MJW Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
28.07.2020 10:04 GP.6733.16.2020.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.157.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.07.2020 10:45 W0.0050.154.2020 OBWIESZCZENIE Nr W0.0050.154.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.07.2020 10:44 W0.0050.153.2020 OBWIESZCZENIE Nr W0.0050.153.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.07.2020 10:35 W0.0050.146.2020 OBWIESZCZENIE Nr W0.0050.146.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna