Rejestr zmian w biuletynie

23.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9, 5-600 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.111.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole nr 1 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział do spraw obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura_tworzenia_zakresów_czynności.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UG_Regulamin_wynagradzania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UG_Regulamin_Pracy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna urzędu od 01.07.2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna urzędu od 01.07.2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura_UGiM_Grójec_20190701.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna urzędu od 01.07.2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Struktura organizacyjna urzędu od 1.01.2019roku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedz_OR.2120.4.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź OR.2120.4.2019
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Odpowiedź Burmistrza na interpelacjęPrzewodniczącego Rady" na "Odpowiedź OR.2120.4.2019"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Odpowiedź Burmistrza na interpelacjęPrzewodniczącego Rady z dnia 26-06-2019r." na "Odpowiedź Burmistrza nainterpelację Przewodniczącego Rady"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodanie interpelacji z dnia 26.06.2019r.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź Burmistrza na interpelacjęPrzewodniczącego Rady z dnia 26-06-2019r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja Przewodniczącego Rady z dnia24-06-2019r."
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu""
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna