Rejestr zmian w biuletynie

17.06.2003

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kadencja 2002-2006 do katalogu Protokoły posiedzeń w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Protokoły posiedzeń do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Biuro Rady do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisje Rady do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przewodniczący Rady do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Skład Rady do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zarządzenia Burmistrza do katalogu Prawo lokalne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet do katalogu Prawo lokalne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Uchwały Rady do katalogu Prawo lokalne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Prawo lokalne do menu przedmiotowego

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 następna