Rejestr zmian w biuletynie

08.07.2020

Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 83/3/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o pzynależności do grupykapitałowej.docx
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o pzynależności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.07.2020

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/210/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/210/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 23.pdf" na "wyniki głosowania nr 23.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/210/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nr 23.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/210/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/209/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/209/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 22.pdf" na "wyniki głosowania nr 22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/209/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-209-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/209/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/208/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/208/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 21.pdf" na "wyniki głosowania nr 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/208/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nr 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/208/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/207/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/207/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 20.pdf" na "wyniki głosowania nr 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/207/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-207-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/207/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 19.pdf" na "wyniki głosowania nr 19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nr 19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/205/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/205/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 18.pdf" na "wyniki głosowania nr 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/205/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-205-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/205/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/204/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/204/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 17.pdf" na "wyniki głosowania nr 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/204/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nr 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/204/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/203/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/203/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 16.pdf" na "wyniki głosowania nr 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/203/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-203-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/203/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIUCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031EJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIUCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031EJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 15.pdf" na "wyniki głosowania nr 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIUCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031EJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nr 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIUCHWAŁA Nr XXIV/202/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031EJ W GRÓJCU z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/201/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020 Na
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/201/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020 Na
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Głosowanie nr 14.pdf" na "wynikigłosowania nr 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/201/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020 Na
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-201-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/201/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020 Na
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/199/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/199/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Głosowanie nr 12.pdf" na "wynikigłosowania nr 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/198/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/200/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/200/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 13.pdf" na "wyniki głosowania nr 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/200/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nr 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/200/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/199/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/199/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-199-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/199/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/198/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/198/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Głosowanie nr 11.pdf" na "wynikigłosowania nr 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/198/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nr 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIV/198/20 RADY MIEJSKIEJW GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/196/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/197/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/197/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIV-197-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/197/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/196/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/196/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Głosowanie nr 9.pdf" na "wyniki głosowania nr 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/196/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nr 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/196/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/195/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/195/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Głosowanie nr 8.pdf" na "wynikigłosowania nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/195/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/195/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXIV/195/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/20 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 20 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/20 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 20 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "22 protokół 20.03.2020.doc" na"Protokół z dn. 20.03.2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/20 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 20 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/20 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 24 lutego 2020 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/20 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 24 lutego 2020 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "21 protokół 24.02.2020.doc" na"Protokół z dn. 24.02.2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXI/20 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 24 lutego 2020 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych złożone w 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna