Rejestr zmian w biuletynie

21.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.90.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad używania flag na terenie Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/228/08 z dnia 8 września 2008r. - Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/228/08 z dnia 8 września 2008r. - Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał.2 -228.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/228/08 z dnia 8 września 2008r. - Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała XXXI-228-08.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/228/08 z dnia 8 września 2008r. - Grójec
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "2. Zał.2 -228.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/228/08 z dnia 8 września 2008r. - Grójec
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "3. Uchwała XXXI-228-08.doc"
Dotyczy dokumentu:
Platforma do publikacji danych przestrzennych dla gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.92.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania targowiska w Kobylinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "interpelacja radnej Agnieszki Wachulec-Kamienik dot.pomocy dla lokalnych przedsiębiorców 1.pdf"

17.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości indywidualnego zgłoszenia się do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida od ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida od ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ 17.04.2020 r..docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida od ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida od ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie BZP - zmiana.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.89.2020 w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania targowiska w Grójcu (zieleniak przy ul. Mszczonowskiej)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.88.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany schematu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.88.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany schematu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna