Rejestr zmian w biuletynie

17.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości indywidualnego zgłoszenia się do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida od ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida od ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ 17.04.2020 r..docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida od ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida od ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie BZP - zmiana.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.89.2020 w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania targowiska w Grójcu (zieleniak przy ul. Mszczonowskiej)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.88.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany schematu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.88.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany schematu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Spraw Obywatelskich - Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Grójecki Ośrodek Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. - Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na zapytania radnego Artura Szlisa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytania radnego Artura Szlisa dot. zdalnegonauczania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca podjęcia Uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca podjęcia Uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 10 kwietnia 2020 roku o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna