Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR WO.0050.144.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "J Projekt Uchwały " na "ProjektUchwały J"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "I uchwała przystapienie dostrategii.pdf" na "Projekt Uchwały I"
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "H uchwała wyrażenia zgody na zbyciegruntu pod cmentarz.pdf" na "Projekt Uchwały H"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "G uchwała darowizna drogiŻródlana.pdf" na "Projekt Uchwały G"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "F uchwała darowizna część drogiWola Worowska.pdf" na "Projekt Uchwały F"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "E zmiany WPF.pdf" na "Projekt UchwałyE"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "D zmiany w budżecie.pdf" na "ProjektUchwały D"
Dotyczy dokumentu:
przyjęcia Programu Projekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjęcia Programu Projekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "C uchwała program opieki nadzwierzętami.pdf" na "Projekt Uchwały C"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "B uchwała inwestycja Jana PawłaII.pdf" na "Projekt Uchwały B"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "A uchwała zmiana inkaso.pdf" na"Projekt Uchwały A"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "J Projekt Uchwały "
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "H uchwała wyrażenia zgody na zbycie gruntu podcmentarz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "F uchwała darowizna część drogi WolaWorowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przyjęcia Programu Projekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja 29.06.2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sesja 29.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 2a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: - „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Budowa drogi gminnej Głuchów - Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie""
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Budowa drogi gminnej Głuchów - Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie""
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Budowa drogi gminnej Głuchów - Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie""
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Budowa drogi gminnej Głuchów - Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja WI.271.13.2020.KOI-3.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "petycja w spawie zmiany przepisów prawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.76.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 5 kwietnia 2019 rok. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr BR.0050.107.2019 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Krobów i Krobów Szymanówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.76.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 5 kwietnia 2019 rok. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.76.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 5 kwietnia 2019 rok. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.102.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15.05.2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielanie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.80.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.77.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: Ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Grójec dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR OR.0050.86.2019 Burmistrza Gminy I Miasta Grójec z dnia 2019r w sprawie: zmiany zarządzenia nr 86/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25.05.2018 roku w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzenia Systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz budynku Ratusza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia nr OR.0050.89.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25.04.2019 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.104.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GROJEC z dnia 17 maja 2019 rok. w sprawie zmiany budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.97.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 maja 2019 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnej instytucji kultury - miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.92.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 rok. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr. OR.0050.99.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10.05.2019r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 W Grójcu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.138.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia zakresów czynności dla pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR OR.0050.96.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnej istytucji kultury - Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.113.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 29 maja 2019 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grójcu i dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.138.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia zakresów czynności dla pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.165.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia i 24 grudnia 2019 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.128.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.129.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.163.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 lipca 2019 roku. W sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemu informacyjnego realizowanych przez Gminę Grójec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.138.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia zakresów czynności dla pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.164.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR OR.0050.162.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.153.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat czynszowych za lokale socjalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.188.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 05 września 2019 roku. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Gospodarki Nierucjomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.151.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.150.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17.07.2019 roku w sprawie: zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr Wo.0050.149.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17.07.2019 roku w sprawie: zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.228.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.158.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29.07.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.146.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 lipca 2019. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.148.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 lipca 2019 roku. w sprawie: zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.155.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat czynszowych za lokale użytkowe w zasobie Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna