Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości gminnej w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości gminnej w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "L uchwała wnesienia aportem działkido ZWIK.pdf" na "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nawniesienie nieruchomości gminnej w formie aportu do spółki ZakładWodociągów i Kanalizacji z ograniczoną odpowiedzialnością wGrójcu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały sprawie udzielenia przez Gminę Grójec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały sprawie udzielenia przez Gminę Grójec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "K Uchwała pomoc dla województwa.pdf"na "Projekt uchwały sprawie udzielenia przez Gminę Grójec pomocyrzeczowej dla Województwa Mazowieckiego"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "J pomoc dla powiatu.pdf" na "Projektuchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "I zmiany WPF.pdf" na "Projekt uchwaływ sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata2020–2031"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "H zmiany w budżecie.pdf" na "Projektuchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "G Uchwała regulamin - wymianapiecy.pdf" na "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zasadudzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji naterenie gminy Grójec"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "F uchwała zakup gruntu Kobylin.pdf"na "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabyciegruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Żyrówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Żyrówek
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "E uchwała zamiana działekŻyrówek.pdf" na "Projekt uchwały sprawie zamiany działek gruntupołożonych we wsi Żyrówek"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "D zwolnienia z podatku.pdf" na "Projektuchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grupprzedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu wzwiązku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powoduCOVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "C zmiana inkaso.pdf" na "ProjektUchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcuz dnia 21 stycznia 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "B Uchwała odstąpienia od dochodzenianależności - czynsze popr..pdf" na "Projekt uchwały w sprawieodstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójecz tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców,których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku zponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19(wirusa SARS-CoV-2)"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt uchwały A" na "Projektuchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania MieszkaniowymZasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "A Uchwała ZGK programmieszkalnictwa.pdf" na "Projekt uchwały A"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości gminnej w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały sprawie udzielenia przez Gminę Grójec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Żyrówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.115.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 21maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego Armi Krajowej 22 Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego Armi Krajowej 22 Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego Armi Krajowej 22 Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego Armi Krajowej 22 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.113.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok gminnej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.112.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok gminnej instytucji kultury - Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.112.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok gminnej instytucji kultury - Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.112.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok gminnej instytucji kultury - Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.05.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa do celów projektowych z granicą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna