Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.31.2020.ST
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OFETRA POMOCY GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W GRÓJCU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OFETRA POMOCY GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W GRÓJCU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.109.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.109.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.109.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe - Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe - Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa.pd.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe - Grójecki Ośrodek Sportu Mazowsze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.05.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowę odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowę odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie WI.271.8.2020.KOI-8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowę odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe .pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednowstki budżetowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.106.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja indywidualna nr. WPO.3124.5.1.2020.MH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna