Rejestr zmian w biuletynie

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU II z dnia 10 czerwca 2020 r. - sidziby obkw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 2a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu nr ZGK.7150.2.2020 na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu nr ZGK.7150.2.2020 na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 2a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 2a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 2a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 2a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 22
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 22
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.06.2020

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.139.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.138.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia zakresów czynności dla pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.138.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia zakresów czynności dla pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.137.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzania otwarcia ofert w dniu 2 lipca 2019 r w trybie przetargu nieograniczonego pn: wykonania podbudowy odcinka ul relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.136.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.135.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.134.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.133.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu , przeprowadzenie inwentaryzacji z likwidacji kasy oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.132.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.131.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 26 CZERWCA 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.130.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.129.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.128.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.125.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.121.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 10 czerwca 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: przebudowy drogi gminnej nr 161561 w dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od 0+969,50 do km 1+479,50
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.120.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 07.06.2019 w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń ba sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta GrójEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.116.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 31.05.2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.113.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 29 maja 2019 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grójcu i dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.76.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 5 kwietnia 2019 rok. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.112.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca obszar przy ulicach Zdrojowej,Laurowej,Poświętne oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0060.111.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca obszar przy ulicach Zdrojowej,Laurowej,Poswiętne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.110.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.108.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.106.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.105.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.104.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GROJEC z dnia 17 maja 2019 rok. w sprawie zmiany budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.102.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15.05.2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielanie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.101.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR.0050.100.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr. OR.0050.99.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10.05.2019r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 W Grójcu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.97.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 maja 2019 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnej instytucji kultury - miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR OR.0050.96.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnej istytucji kultury - Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.93.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.92.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 rok. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE nr OR.0050.91.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr. OR.0050.90.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia nr OR.0050.89.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25.04.2019 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR OR.0050.86.2019 Burmistrza Gminy I Miasta Grójec z dnia 2019r w sprawie: zmiany zarządzenia nr 86/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25.05.2018 roku w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzenia Systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz budynku Ratusza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.80.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.79.2019 o przyjęciu MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W GRÓJCU PRZY UL. POŚWIĘTNEGO ORAZ W MIEJSCOWOŚCI SŁOMCZYN, GMINA GRÓJEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.78.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.77.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: Ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Grójec dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.76.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 5 kwietnia 2019 rok. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.73.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA OR.0050.66.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE OR.0050.64.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC o wydaniu decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.62.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA OR.0050.60.209 o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.54.2019 o wsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.46.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.45.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.43.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.41.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.24.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.27.2019 o zamiarze wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.23.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.22.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.21.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne oraz prognozy oddziaływania na środowisku na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.19.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.18.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.16.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nr OR.0050.14.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nr. OR.0050.13.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nr OR.0050.12.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr Or.0050.11.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.9.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nr OR.0050.8.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr BR.0050.118.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu rozpatrzenia postulatu mieszkańców Sołectwa Żyrówek w sprawie odwołania Sołtysa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr BR.0050.107.2019 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Krobów i Krobów Szymanówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna