Rejestr zmian w biuletynie

09.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/365/18 w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Grójec w latach 2012-2027 (aktualizacja z 2018 roku)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/364/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylin gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2019 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2019 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr. 1 do uchwały Nr XLVIII-358-18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2019 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/363/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 1189 m2, pod poszerzenie dróg gminnych we wsi Chudowola
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/362/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w latach 2019-2021 nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie gruntów na obszarze miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie gruntów na obszarze miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/360/18 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/360/18 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały Nr XLVIII-360-18.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/360/18 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/359/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia dyrektora, kierownika zespołu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/359/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia dyrektora, kierownika zespołu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2019 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVII/18 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 03 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 44/3, 45, 37/1, 26/1, 14/1, 15/1 w miejscowości Bikówek, gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna