Rejestr zmian w biuletynie

10.12.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu projekt do katalogu 2010 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2010 do katalogu Budżet w menu podmiotowym

17.11.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2009 do katalogu Urząd w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2009 r. do katalogu Radni w menu podmiotowym

30.10.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Słomczyn do katalogu Zagospodarowanie przestrzenne w menu podmiotowym

31.07.2009

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Gospodarki Komunalnej w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Ochrony Środowiska)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Gospodarki Nieruchomościami)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Finansowy w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Podatków i Opłat)

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ...następna