Rejestr zmian w biuletynie

02.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - korekta tytułu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.159.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na częściach działek nr ewid. 22/4, 23/3, 23/4, 23/5, 24, 29/2, 30, 31/2, 111, 61, 62/5, 62/10, 62/9, 63, 64, 65 i 66/1 w miejscowości Uleniec gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 40, 63 mm, na częściach działek nr ewid. 131/6, 130 i 126/3 w miejscowości Głuchów gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 40, 63 mm, na częściach działek nr ewid. 75/10, 71, 272/3, 272/1 i 51 w miejscowości Kobylin gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na częściach działek nr ewid. 108/6, 108/4, 108/5, 108/7, 131, 114/1, 115/, 116/3, 116/5, 118/5, 117, 145/1, 109/3, 109/4, 109/1, 139 w miejscowości Kośmin oraz na częściach działek nr 1 i 9 w miejscowości Maciejowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MGBP - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza/kustosza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MGBP - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza/kustosza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
MGBP - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza/kustosza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.161.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna