Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora ZGK w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora ZGK w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora ZGK w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegającejsię.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora ZGK w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora GOK w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora GOK w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora GOK w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora GOK w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA w WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/140/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/140/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/139/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/139/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XV/138/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XV/138/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XV/137/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania opłat za kluby dziecięce/żłobki w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/136/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XV/137/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania opłat za kluby dziecięce/żłobki w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XV/137/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania opłat za kluby dziecięce/żłobki w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/136/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/136/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/135/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/135/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XV/134/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 04.11.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XV/134/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 04.11.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/133/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/133/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/132/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/132/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/131/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bokserskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/131/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bokserskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/130/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/130/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/129/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/129/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XV/128/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji programu pomocowego „Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy w Grójcu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XV/128/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji programu pomocowego „Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy w Grójcu”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/127/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/127/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/126/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/126/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/125/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XV/125/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/162/19 RADY MIEJSKIEJ W Grójcu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/162/19 RADY MIEJSKIEJ W Grójcu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/161/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/161/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/160/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.03.2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/160/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.03.2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/159/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Grójec na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/159/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Grójec na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX-158-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XIX-158-19.doc
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX-158-19.doc"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XIX-157-19
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/157/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2020 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/157/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2020 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/156/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na dalszy czas oznaczony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/156/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na dalszy czas oznaczony
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/155/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/155/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/154/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/154/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/153/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/153/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/152/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/152/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/151/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/151/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/150/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/150/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/149/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/149/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIX/148/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. NA ROK 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIX/148/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. NA ROK 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 7.pdf"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna