Rejestr zmian w biuletynie

25.07.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 2 w Grójcu o powierzchni użytkowej 115,65 m2. (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 2 w Grójcu o powierzchni użytkowej 115,65 m2. (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.154.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.154.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.154.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9, 5-600 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.111.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole nr 1 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział do spraw obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura_tworzenia_zakresów_czynności.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UG_Regulamin_wynagradzania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UG_Regulamin_Pracy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna urzędu od 01.07.2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna urzędu od 01.07.2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura_UGiM_Grójec_20190701.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna urzędu od 01.07.2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Struktura organizacyjna urzędu od 1.01.2019roku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna