Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gwiazda Dariusz 10.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych złożone na początek kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biedrzycki Karol 13.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedz na zapytanie OR.1431.10.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie z dn.06.06.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 grudnia 2018 roku. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 grudnia 2018 roku. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.109.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.98.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 grudnia 2018 roku. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.109.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.98.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.56.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.56.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.61.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.63.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.81.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia otwarcia ofert w dniu 18 kwietnia 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.82.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.83.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.87.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie: umieszczenia flag państwowych na budynkach organu samorządu gminnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.61.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.63.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.81.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia otwarcia ofert w dniu 18 kwietnia 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.82.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.83.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.87.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie: umieszczenia flag państwowych na budynkach organu samorządu gminnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.84.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.95.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.84.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.95.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjno – gospodarczych w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje i nagrania z sesji Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gwiazda Dariusz 09.04.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych złożone na początek kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych złożone na początek kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biedrzycki Karol 26.04.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.48.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.4.2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.9.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.11.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.22.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.23.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.1.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec w roku szkolnym 2019/2020 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do 1 klasy publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.21.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Nr OR.0050.12.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Nr. OR.0050.13.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Nr OR.0050.14.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Nr. OR.0050.8.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.103.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.103.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.53.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.16.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.18.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.19.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.20.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.27.2019 o zamiarze wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.34.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.41.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.43.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.45.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 46 .2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.126.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:„Wykonanie podbudowy odcinka ul.Relaksowej w Grójcu”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.122.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracowników na stanowiskach podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat oraz w Wydziale Budżetowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.123.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: Ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Grójec dnia 21 czerwca 2019 roku dniem wolnym od pracy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.124.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.126.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:„Wykonanie podbudowy odcinka ul.Relaksowej w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.123.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: Ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Grójec dnia 21 czerwca 2019 roku dniem wolnym od pracy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.124.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.122.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracowników na stanowiskach podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat oraz w Wydziale Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.127.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.127.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.127.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.114.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30.05.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 8/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.114.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30.05.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 8/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna