Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza konkurs na Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegającejsię.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie nr WI-II.7820.1.11.2018.AC.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie WI.II.7820.1.9.2018.AC z dnia13.11.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut ZAPO 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakresy czynnosci 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny ZAPO 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakresy czynnosci
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowę Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje i nagrania z sesji Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmisje i nagrania z sesji Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wybrani Radni w okręgach wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta wGrójcu -
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31.08.2018 roku. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 23.08.2018 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2018 rok .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 23.08.2018 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2018 rok .
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1 do zarzadzenia 115 18.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 .docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3 .docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 4 .docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 114/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 23.08.2018 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2018 rok .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 23.08.2018 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2018 rok .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22.08.2018r. - Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22.08.2018r. - Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
111
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
111
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 110/18 z dnia 14 sierpnia 2018 roku. w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 110/18 z dnia 14 sierpnia 2018 roku. w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 102/18 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 109/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. w sprawie: umieszczenia flag państwowych na budynkach samorządu gminnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 109/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. w sprawie: umieszczenia flag państwowych na budynkach samorządu gminnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybrani Radni w okręgach wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wybranych radnych do Rady Miejskiej w Grójcu w okręgach wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna