Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź WI.003.3.2019.KAK.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.125.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców o profilu rodzinnym w miejscowości Lisówek, gm. Grójec, na działkach nr 127/1 i 127/2; Budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 mm na działkach nr 40/1 i 41 w miejscowości Wola Krobowska, gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik"kwestionariusz_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"kwestionariusz_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nw sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "A zmiana ulicy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna