Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm, na działce nr 28 położonej w Kępinie oraz działkach nr 130 i 56 położonych w Grudzkowoli gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 i dn 40 mm, na działkach nr 132/1, 131/6, 128/2 i 128/7 położonych w Głuchowie gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2017r. /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Powrót do nazwiska.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Powrót do nazwiska.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "USC - zmiana imienia lub nazwiska.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik USC - zmiana imienia lub nazwiska.doc
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lecie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lecie)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie Jubileuszu 50 lecia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lecie)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie Jubileuszu 50 lecia.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.docx
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek_na_oproznianie_zbiornikow.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w miejscowości Kobylin, na działce 227/1 na terenie gminy Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/336/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słomczyn gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/335/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/335/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/334/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/333/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/330/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowejh Gminy Grójec na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/330/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowejh Gminy Grójec na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/330/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowejh Gminy Grójec na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/330/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowejh Gminy Grójec na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chudowola i Gościeńczyce, gmina Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLIII/329/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/330/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowejh Gminy Grójec na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLIII/329/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLIII/329/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLIII/329/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/18 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 26 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLII/18 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 5 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLII/18 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 5 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna