Rejestr zmian w biuletynie

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu na lokal użytkowy Plac Wolności 1 Pawilon 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu na lokal użytkowy Plac Wolności 1 Pawilon 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU Zarządzeniem Nr OR.0050.230.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził na dzień 27 listopada 2019 roku wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU Zarządzeniem Nr OR.0050.230.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził na dzień 27 listopada 2019 roku wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz osób popierajacych.docx"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU Zarządzeniem Nr OR.0050.230.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził na dzień 27 listopada 2019 roku wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dla osób pełnoletnich.docx"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU Zarządzeniem Nr OR.0050.230.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził na dzień 27 listopada 2019 roku wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie opiekuna prawnego.docx"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU Zarządzeniem Nr OR.0050.230.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził na dzień 27 listopada 2019 roku wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU Zarządzeniem Nr OR.0050.230.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził na dzień 27 listopada 2019 roku wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje i nagrania z sesji Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ - 5.11.2019r..docx"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy -AKTUALNY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - AKTUALNY .docx"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GP.6220.14.2019.BJU-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 23.08.2018 r, znak: GP.6220.16.2017.BJU, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach nr ewid. 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7 obręb Kobylin, gm. Grójec w m. Kobylin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego Powiatowego Centrum Medycznego Sp z o.o. w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko NACZELNIKA WYDZIAŁU W WYDZIALE INWESTYCJI URZĘDU GMINY I MIASTA W GRÓJCU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Usług Opiekuńczych w MGOPS.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Zespołu w MGOPS.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja na stanowisko podinspektora w sekcji świadczeń rodzinnych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko PODINSPEKTORA w WYDZIALE ORGANIZACYJNYM URZĘDU GMINY I MIASTA W GRÓJCU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w wydziale podatków i opłat.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Eksploatacji Obiektów Sportowych w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al.Niepodległości 20.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al.Niepodległości 20.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA w WYDZIALE INWESTYCJI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEN RODZINNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6 A
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko KIEROWNKA SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6 A
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec na stanowisko SPECJALISTY do PRACY W KSIĘGOWOŚCI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Lista kandydatów spełniajcych wymagania formalne na stanowisko specjalisty do spraw płac i pracy w księgowości w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al. Niepodległości 20.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Obsługi Biura Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru w Straży Miejskiej w Grójcu na stanowisko Głównego Księgowego w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kondydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym UGIM Grójec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZWiK - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 05-600Grójec ul. Niepodległości 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZWiK - LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al.Niepodległości 20.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w wydziale Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referena w Wydziale Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Wydziale Inwestycji UGiM w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Inwestycji.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Inwestycji.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko: Pomocnik Bibliotekarza oraz na stanowisko: „Pracownik Obsługi Sieci Komputerowej Biblioteki”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów, którzy przesłali aplikacje na stanowisko Pomocnik Bibliotekarza oraz Pracownik Obsługi Sieci Komputerowej Biblioteki i i spełnili wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów, którzy przesłali ofertę na stanowisko APLIKANT Straży Miejskiej i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym UGiM Grójec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko: Pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Komputerowego Zbiorów oraz Bibliotekarz.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MGBP - Lista kandydatów na stanowisko Bibliotekarz i Pracownik Opracowania Komputerowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej UGiM w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru w w Straży Miejskiej w Grójcu na stanowisko APLIKANT.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta w RGGGiR Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. Funduszy Pomocowych i Promocji w Urzędzie Gminy i MIasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora ds. funduszy pomocowych i promocji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta w Referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
GOK - protokół ze spotkania dnia 07.10. 2008 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Instruktora Specjalisty G.O.K.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MGOPS - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w sekcji księgowości.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MGOPS - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta do sekcji księgowości.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komendant Straży Miejskiej w Grójcu informuje o wyniku naboru na stanowisko Aplikant.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
GOS - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Sportu "Mazowsze" w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Straż Miejska w Grójcu - Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska - Aplikant.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko dyrektora w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MGBP w Grójcu - kandydaci spełniający wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w UGiM w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Informacja o wynikach naboru w w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZWiK - Ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZWiK - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty ds. energetyki i automatyki.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko dyrektora w miejsko-gminnej bibliotece publicznej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna