Rejestr zmian w biuletynie

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymania dróg w gminie Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymania dróg w gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z5-18 Wniosek o przeniesienie decyzji o WZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z5 Wniosek o przeniesienie decyzji o WZ.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1-18 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy..doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z2-18 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycjicelu publicznego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z2-16 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycjicelu publicznego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1-16 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna