Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Informatyki - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Informatyki - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Spraw Obywatelskich - Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-79-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „„Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „„Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/86/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/86/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-86-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/86/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/85/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/85/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/85/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-84-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/83/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/83/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/83/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/81/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/81/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-81-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/81/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/80/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/80/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/80/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/77/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/77/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-77-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/77/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/76/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/76/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/76/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/75/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/75/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/75/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o przynależności do grupykapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik (DT-1) Deklaracja na podatek od środkówtransportowych od 01.01.2019r.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 oposiadanych środkach transportowych od 01.01.2019r.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik (DT-1) Deklaracja na podatek od środkówtransportowych do 31.12.2018r.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 oposiadanych środkach transportowych do 31.12.2018r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII/19 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 29 kwietnia 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1A"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do deklaracji na podatek leśny -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do deklaracji na podatek leśny -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o lasach osób fizycznych -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o gruntach -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik ZN-1/A -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik ZN-1/B -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o nieruchomościach i obiektachbudowlanych osób fizycznych -
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych obowiązujace od 01.01.2016r.(z uwzględnieniem zmian w formularzach po 2016r.) oraz nadal obowiązujące formularze: ZR-1/A, ZL-1/A, ZN-1/A w przypadku powstania, wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub konieczności korekty informacji /deklaracji/ do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych obowiązujace od 01.01.2016r.(z uwzględnieniem zmian w formularzach po 2016r.) oraz nadal obowiązujące formularze: ZR-1/A, ZL-1/A, ZN-1/A w przypadku powstania, wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub konieczności korekty informacji /deklaracji/ do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.74.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.57.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.55.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 15 marca 2019 r. sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym na terenie Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.47.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.58.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 21 marca 2019 r. sprawie:powołania Komisji do przeproadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.58.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.88.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25.04.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.94.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 06.05.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.75.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.68.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany struktury etatów Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.69.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.70.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany struktury etatów w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.71.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 5/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.62.2019 Kotwica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.59.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 21 marca 2019 r. sprawie: powołania Komisji do przrprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.50.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDN-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDN-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIN-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIN-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIN-3"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DR-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDR-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDR-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IR-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIR-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIR-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIR-3"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DL-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDL-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDL-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IL-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIL-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIL-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIL-3"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.58.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.88.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25.04.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.94.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 06.05.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna