Rejestr zmian w biuletynie

12.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Punk Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna urzędu od 1.01.2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec OR.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr OR.0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGW Wody Polskie informacja i obwieszczenie o waczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Stacja Paliw PKN Orlen ul. Armii Krajowej 41 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna