Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Informatyki - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Informatyki - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Spraw Obywatelskich - Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Podatków i Opłat - Informacje Ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Odpadami - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-79-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „„Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „„Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/86/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/86/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-86-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/86/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/85/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/85/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/85/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-84-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/84/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/83/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/83/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/83/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/81/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/81/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-81-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/81/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/80/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/80/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/80/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/77/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/77/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X-77-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/77/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/76/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/76/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR X/76/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/75/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/75/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/75/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o przynależności do grupykapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik (DT-1) Deklaracja na podatek od środkówtransportowych od 01.01.2019r.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 oposiadanych środkach transportowych od 01.01.2019r.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik (DT-1) Deklaracja na podatek od środkówtransportowych do 31.12.2018r.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 oposiadanych środkach transportowych do 31.12.2018r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII/19 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 29 kwietnia 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1A"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do deklaracji na podatek leśny -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do deklaracji na podatek leśny -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku leśnym – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o lasach osób fizycznych -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby prawne...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku rolnym – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o gruntach -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik ZN-1/A -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik ZN-1/B -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby prawne...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja -
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o nieruchomościach i obiektachbudowlanych osób fizycznych -
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych obowiązujace od 01.01.2016r.(z uwzględnieniem zmian w formularzach po 2016r.) oraz nadal obowiązujące formularze: ZR-1/A, ZL-1/A, ZN-1/A w przypadku powstania, wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub konieczności korekty informacji /deklaracji/ do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych obowiązujace od 01.01.2016r.(z uwzględnieniem zmian w formularzach po 2016r.) oraz nadal obowiązujące formularze: ZR-1/A, ZL-1/A, ZN-1/A w przypadku powstania, wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub konieczności korekty informacji /deklaracji/ do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.74.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.57.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.55.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 15 marca 2019 r. sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym na terenie Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.47.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.58.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 21 marca 2019 r. sprawie:powołania Komisji do przeproadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.58.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.88.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25.04.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.94.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 06.05.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.75.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.68.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany struktury etatów Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.69.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.70.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany struktury etatów w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.71.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 5/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.62.2019 Kotwica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.59.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 21 marca 2019 r. sprawie: powołania Komisji do przrprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.50.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDN-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDN-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIN-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIN-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIN-3"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DR-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDR-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDR-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IR-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIR-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIR-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIR-3"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DL-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDL-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZDL-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IL-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIL-1"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIL-2"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZIL-3"
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNOPOLSKIE FORMULARZE PODATKOWE (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od 01.07.2019r. oraz na podatek od środków transportowych od 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.58.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.88.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25.04.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 6/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.94.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 06.05.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna