Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź WI.003.3.2019.KAK.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.125.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców o profilu rodzinnym w miejscowości Lisówek, gm. Grójec, na działkach nr 127/1 i 127/2; Budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 mm na działkach nr 40/1 i 41 w miejscowości Wola Krobowska, gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik"kwestionariusz_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"kwestionariusz_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nw sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "A zmiana ulicy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna