Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Słomczyn do katalogu Zagospodarowanie przestrzenne w menu podmiotowym

31.07.2009

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Gospodarki Komunalnej w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Ochrony Środowiska)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Gospodarki Nieruchomościami)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Finansowy w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Podatków i Opłat)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Spraw Obywatelskich w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Spraw Obywatelskich)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Finansowy w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Finansowy)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Budżetowy w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Budżetowy)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Organizacyjny w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Organizacyjny)

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ...następna