Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2020

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/149/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/149/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIX-149-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/149/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIX-149-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/157/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2020 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/157/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2020 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/157/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2020 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. do Uchwałay Nr XIX-157-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/162/19 RADY MIEJSKIEJ W Grójcu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/161/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/160/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.03.2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/159/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Grójec na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/157/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2020 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/156/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na dalszy czas oznaczony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/155/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/154/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/153/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XIX/152/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/151/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/150/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIX/149/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIX/148/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 16 grudnia 2019 r. NA ROK 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XVIII/147/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XVIII/147/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 7"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XVIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ul. Mogielnickiej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XVIII/146/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu sp. z o.o. na lata 2020-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XVIII/146/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu sp. z o.o. na lata 2020-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII-146-19"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVIII/145/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVIII/145/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Głosowanie Nr " na "Głosowanie Nr 5"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVIII/145/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr "
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVIII/144/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVIII/144/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII-144-19"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XVIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ul. Mogielnickiej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XVIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ul. Mogielnickiej 6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVII-142-19"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVII/142/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVII/141/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVII/141/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVII/141/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XVII/141/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE nr WO.0050.3.2020 o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie adminitracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.1.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dotyczące ochrony danychosobowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_osobowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XV z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 4 listopada 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIV z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 7 października 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2020 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na dalszy czas oznaczony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. na lata 2020-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w srawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ul. Mogielnickiej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ul. Mogielnickiej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania opłat za kluby dziecięce/żłobki w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019-2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójc
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bokserskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie likwidacji programu pomocowego „Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy w Grójcu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna