Rejestr zmian w biuletynie

14.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA NA TEMAT LECZENIA ODWYKOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK DS. UZALEŻNIEŃ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O PROGRAMIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH W GRÓJCU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O PROGRAMIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PEŁNOMOCNIK DS. UZALEŻNIEŃ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY I MIASTA GRÓJEC NA ROK 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA NA TEMAT LECZENIA ODWYKOWEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ PRZY MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora ZGK w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora ZGK w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora ZGK w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegającejsię.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora ZGK w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora GOK w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora GOK w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora GOK w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora GOK w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna