Rejestr zmian w biuletynie

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Punk Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalniścieków.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/379/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania "Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec" Panu Bohdanowi Czacharowskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/378/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania "Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec" Panu Kazimierzowi Kłobukowskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/377/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania "Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec" Panu Henrykowi Gajewskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/376/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania "Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec" Panu Remigiuszowi Matyjasowi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/375/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania "Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec" Panu Kazimierzowi Kochańskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/374/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r w sprawie nadania "Medalu za zasługi dla Gminy Grójec" Panu Wacławowi Langkamerowi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/373/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania "Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec" Pani Hannie Wojdalskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/372/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r w sprawie nadania "Medalu za zasługi dla Gminy Grojec" Panu Tadeuszowi Krzyżanowskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania cudzoziemców z pobytu czasowego przed terminem oznaczonym przy zameldowaniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/371/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/371/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 2 do Uchwały nr XLIX-371-18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/371/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek_zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy przed upływem okresu...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy przed upływem okresu...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy przed upływem okresu...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania cudzoziemców z pobytu czasowego przed terminem oznaczonym przy zameldowaniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania cudzoziemców z pobytu czasowego przed terminem oznaczonym przy zameldowaniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania cudzoziemców z pobytu czasowego przed terminem oznaczonym przy zameldowaniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania cudzoziemców z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania cudzoziemców z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania cudzoziemców z pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznikzgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1__zameldowanie_stale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgloszenie_pobytu_stalego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek_zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/370/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/370/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX-370-18.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/370/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX-370-18.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/370/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX-370-18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/370/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowania z pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznikzgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1__zameldowanie_stale.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgloszenie_pobytu_stalego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/2/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiejw Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/2/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiejw Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE oraz budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zarządzonych zebrań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "praca _kwestionariusz dla ubiegajacego sie ozatrudnienie.pd f.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "praca _kwestionariusz dla ubiegajacego sie ozatrudnienie.pd f.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "praca _kwestionariusz dla ubiegajacego sie ozatrudnienie.pd f.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej całkowitej 26 m²
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna