Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza konkurs na Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegającejsię.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie nr WI-II.7820.1.11.2018.AC.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie WI.II.7820.1.9.2018.AC z dnia13.11.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut ZAPO 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakresy czynnosci 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Schemat organizacyjny ZAPO 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakresy czynnosci
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowę Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje i nagrania z sesji Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transmisje i nagrania z sesji Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wybrani Radni w okręgach wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta wGrójcu -
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31.08.2018 roku. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 23.08.2018 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2018 rok .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 23.08.2018 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2018 rok .
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1 do zarzadzenia 115 18.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 .docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3 .docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 4 .docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2018 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 114/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 23.08.2018 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2018 rok .
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 23.08.2018 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2018 rok .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22.08.2018r. - Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22.08.2018r. - Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
111
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
111
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 110/18 z dnia 14 sierpnia 2018 roku. w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 110/18 z dnia 14 sierpnia 2018 roku. w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 102/18 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 109/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. w sprawie: umieszczenia flag państwowych na budynkach samorządu gminnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 109/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. w sprawie: umieszczenia flag państwowych na budynkach samorządu gminnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybrani Radni w okręgach wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wybranych radnych do Rady Miejskiej w Grójcu w okręgach wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna