Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ - 5.11.2019r..docx"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy -AKTUALNY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - AKTUALNY .docx"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GP.6220.14.2019.BJU-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 23.08.2018 r, znak: GP.6220.16.2017.BJU, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach nr ewid. 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7 obręb Kobylin, gm. Grójec w m. Kobylin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego Powiatowego Centrum Medycznego Sp z o.o. w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko NACZELNIKA WYDZIAŁU W WYDZIALE INWESTYCJI URZĘDU GMINY I MIASTA W GRÓJCU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Usług Opiekuńczych w MGOPS.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Zespołu w MGOPS.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja na stanowisko podinspektora w sekcji świadczeń rodzinnych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko PODINSPEKTORA w WYDZIALE ORGANIZACYJNYM URZĘDU GMINY I MIASTA W GRÓJCU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w wydziale podatków i opłat.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Eksploatacji Obiektów Sportowych w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al.Niepodległości 20.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al.Niepodległości 20.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA w WYDZIALE INWESTYCJI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEN RODZINNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6 A
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko KIEROWNKA SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6 A
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec na stanowisko SPECJALISTY do PRACY W KSIĘGOWOŚCI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Lista kandydatów spełniajcych wymagania formalne na stanowisko specjalisty do spraw płac i pracy w księgowości w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al. Niepodległości 20.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Obsługi Biura Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru w Straży Miejskiej w Grójcu na stanowisko Głównego Księgowego w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kondydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym UGIM Grójec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZWiK - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 05-600Grójec ul. Niepodległości 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZWiK - LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al.Niepodległości 20.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w wydziale Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referena w Wydziale Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Wydziale Inwestycji UGiM w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Inwestycji.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Inwestycji.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko: Pomocnik Bibliotekarza oraz na stanowisko: „Pracownik Obsługi Sieci Komputerowej Biblioteki”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów, którzy przesłali aplikacje na stanowisko Pomocnik Bibliotekarza oraz Pracownik Obsługi Sieci Komputerowej Biblioteki i i spełnili wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów, którzy przesłali ofertę na stanowisko APLIKANT Straży Miejskiej i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym UGiM Grójec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko: Pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Komputerowego Zbiorów oraz Bibliotekarz.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MGBP - Lista kandydatów na stanowisko Bibliotekarz i Pracownik Opracowania Komputerowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej UGiM w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru w w Straży Miejskiej w Grójcu na stanowisko APLIKANT.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta w RGGGiR Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. Funduszy Pomocowych i Promocji w Urzędzie Gminy i MIasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora ds. funduszy pomocowych i promocji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta w Referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
GOK - protokół ze spotkania dnia 07.10. 2008 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Instruktora Specjalisty G.O.K.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MGOPS - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w sekcji księgowości.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MGOPS - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta do sekcji księgowości.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komendant Straży Miejskiej w Grójcu informuje o wyniku naboru na stanowisko Aplikant.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
GOS - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Sportu "Mazowsze" w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Straż Miejska w Grójcu - Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska - Aplikant.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko dyrektora w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MGBP w Grójcu - kandydaci spełniający wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w UGiM w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Informacja o wynikach naboru w w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZWiK - Ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZWiK - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty ds. energetyki i automatyki.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko dyrektora w miejsko-gminnej bibliotece publicznej w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna