Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe nr 5/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe nr 5/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe nr 5/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź nr OR.0003.1.2019.DG z dnia28.03.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie z dnia 22.03.2019r. Radnych Rady Miejskiejw Grójcu z Klubów Radnych Wspólnie dla Gminy Grójec oraz DlaWyborców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje i nagrania z sesji Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.67.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę słupa SN, sieci kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej NN na działkach nr ewid. 273/1, 271/1, 271/2, 36, 51, 71, 272/1, 272/2, 272/6, 272/3, 272/7, 272/4, 75/8, 75/10 położnych w miejscowości Kobylin gm. Grójec – decyzja Nr 9/19 – inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Budowę gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 mm na działkach nr 125, 131, 143 w miejscowości Zalesie, gm. Grójec” – decyzja Nr 10/19 – inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.62.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów gm. Grójec, na działkach nr ewid. 199/11, 199/15, 199/17, 199/19 i 199/5 w miejscowości Głuchów przy ul. Spokojnej. Budowię odcinka napowietrznej linii oświetleniowej w miejscowości Szczęsna gm. Grójec, na działkach nr ewid. 98, 97/2, 97/1, 99, 102 i 101 w miejscowości Szczęsna przy ul. Głównej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA OR.0050.66.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej - budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą na działkach nr 1721/3, 1722/5 i 4023/4 położnych w obrębie 0001 Grójec przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1C w Grójcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA OR.0050.66.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej - budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą na działkach nr 1721/3, 1722/5 i 4023/4 położnych w obrębie 0001 Grójec przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1C w Grójcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowie hali magazynowej na opakowania, części i środków transportu wewnętrznego wraz z budową zbiornika przeciw pożarowego i utwardzeniem terenu na działkach nr 288 i 287/3 w miejscowości Mirowice gm. Grójec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr instytucji kultury prowadzony przez GminęGrójec - "
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘGRÓJEC.pdf

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna