Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm, na działce nr 28 położonej w Kępinie oraz działkach nr 130 i 56 położonych w Grudzkowoli gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 i dn 40 mm, na działkach nr 132/1, 131/6, 128/2 i 128/7 położonych w Głuchowie gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2017r. /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Powrót do nazwiska.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Powrót do nazwiska.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "USC - zmiana imienia lub nazwiska.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana imienia lub nazwiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik USC - zmiana imienia lub nazwiska.doc
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lecie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lecie)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie Jubileuszu 50 lecia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nadawanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lecie)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie Jubileuszu 50 lecia.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia.docx
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.docx
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek_na_oproznianie_zbiornikow.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w miejscowości Kobylin, na działce 227/1 na terenie gminy Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna