Rejestr zmian w biuletynie

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.54.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii elektroenergetycznej, kablowej średniego napięcia 15 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na dzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osbistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osbistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek -
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.52.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej. Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.51.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia I marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.49.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „„Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie - II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów - Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap.””.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.42.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.40.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.39.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.37.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.35.2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie : przyznania Panu Jarosławowi Rupiewiczowi - Zastępcy Burmistrza dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie : przyznania Panu Jarosławowi Rupiewiczowi - Zastępcy Burmistrza dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.32.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji i Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.31.2019 BURMISTRZA GMINY i MIASTA GRÓJEC z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.30.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.29.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na „Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 r.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.28.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.25.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: odwołania Pana Pawła Spława - Neymana ze stanowiska Zastępcy Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.24.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji i Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.17.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17.01.2019 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.15.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.15.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.10.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia11 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Grójec w latach 2019-2021.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.7.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Marianów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr. OR.0050.6.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 08.01.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.5.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.3.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.2.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC Z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2019 rok oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna