Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjno- gospodarczych w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze”Grójec ul. Laskowa 17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.131.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia otwarcia ofert w dniu 28 czerwca 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Patycja: Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja do Pana Burmistrza z prośbą o spowodowanie budowy w naszym mieście nowych ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.75.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.68.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany struktury etatów Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.69.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.70.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany struktury etatów w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.71.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 5/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.59.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 21 marca 2019 r. sprawie: powołania Komisji do przrprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 4/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.47.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.55.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 15 marca 2019 r. sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym na terenie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.50.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.57.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.74.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr 118 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowę odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr 118 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowę odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr 118 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowę odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr 118 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowę odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.131.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia otwarcia ofert w dniu 28 czerwca 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr 118 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowę odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.131.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia otwarcia ofert w dniu 28 czerwca 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gwiazda Dariusz 10.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych złożone na początek kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biedrzycki Karol 13.12.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedz na zapytanie OR.1431.10.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie z dn.06.06.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 grudnia 2018 roku. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 grudnia 2018 roku. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.109.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.98.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 grudnia 2018 roku. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.109.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.98.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.56.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.56.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.61.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.63.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.81.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia otwarcia ofert w dniu 18 kwietnia 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.82.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.83.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.87.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie: umieszczenia flag państwowych na budynkach organu samorządu gminnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.61.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.63.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.81.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia otwarcia ofert w dniu 18 kwietnia 2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.82.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.83.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.87.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie: umieszczenia flag państwowych na budynkach organu samorządu gminnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.84.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.95.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.84.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.95.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjno – gospodarczych w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje i nagrania z sesji Rady Miejskiej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gwiazda Dariusz 09.04.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych złożone na początek kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych złożone na początek kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biedrzycki Karol 26.04.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.48.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.4.2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.9.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.11.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.22.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.23.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.1.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec w roku szkolnym 2019/2020 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do 1 klasy publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.21.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Nr OR.0050.12.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Nr. OR.0050.13.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Nr OR.0050.14.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Nr. OR.0050.8.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.103.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.103.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.53.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.16.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.18.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.19.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.20.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.27.2019 o zamiarze wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.34.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.41.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.43.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.45.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 46 .2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.126.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:„Wykonanie podbudowy odcinka ul.Relaksowej w Grójcu”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.122.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracowników na stanowiskach podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat oraz w Wydziale Budżetowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.123.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: Ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Grójec dnia 21 czerwca 2019 roku dniem wolnym od pracy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.124.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.126.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:„Wykonanie podbudowy odcinka ul.Relaksowej w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.123.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: Ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Grójec dnia 21 czerwca 2019 roku dniem wolnym od pracy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.124.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.122.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracowników na stanowiskach podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat oraz w Wydziale Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.127.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.127.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.127.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.114.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30.05.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 8/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.114.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30.05.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 8/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna