Rejestr zmian w biuletynie

02.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - korekta tytułu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.159.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na częściach działek nr ewid. 22/4, 23/3, 23/4, 23/5, 24, 29/2, 30, 31/2, 111, 61, 62/5, 62/10, 62/9, 63, 64, 65 i 66/1 w miejscowości Uleniec gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 40, 63 mm, na częściach działek nr ewid. 131/6, 130 i 126/3 w miejscowości Głuchów gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 40, 63 mm, na częściach działek nr ewid. 75/10, 71, 272/3, 272/1 i 51 w miejscowości Kobylin gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na częściach działek nr ewid. 108/6, 108/4, 108/5, 108/7, 131, 114/1, 115/, 116/3, 116/5, 118/5, 117, 145/1, 109/3, 109/4, 109/1, 139 w miejscowości Kośmin oraz na częściach działek nr 1 i 9 w miejscowości Maciejowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MGBP - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza/kustosza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MGBP - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza/kustosza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna -NABÓR.docx"
Dotyczy dokumentu:
MGBP - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarza/kustosza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR OR.0050.161.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna