Rejestr zmian w biuletynie

08.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Punk Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna urzędu od 01.07.2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu obowiązujący od dnia 01.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec OR.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr OR.0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PGW Wody Polskie informacja i obwieszczenie o waczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Stacja Paliw PKN Orlen ul. Armii Krajowej 41 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna