Rejestr zmian w biuletynie

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 51/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 50/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 49/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 48/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 47/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 46/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 14/18 z dnia 19.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 43/18 z dnia 14.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 42/18 z dnia 13.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 1/15 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 40/18 z dnia 07.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 39/18 z dnia 07.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 38/18 z dnia 01.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 37/18 z dnia 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 37/18 z dnia 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 36/18 z dnia 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 35/18 z dnia 27.02.2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 34/18 z dnia 27.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 34/18 z dnia 27.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 33/18 z dnia 27.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 32/18 z dnia 0.01.2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 32/18 z dnia 0.01.2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 30/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 29/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 27/18 z dnia 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 27/18 z dnia 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 26/18 z dnia 13.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 25/18 z dnia 12.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 24/18 z dnia 12.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 23/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 4 w Grójcu o powierzchni użytkowej 33,60 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 32 w Grójcu o powierzchni użytkowej 48,60 m² .(z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Placu Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej 26,80 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Placu Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej 26,80 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 1 : ( z wyłączeniem prowadzenia działalności gastronomicznej)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – konserwator terenów zielonych- kierowca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: Część I -„Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki” oraz Część II – „Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o grupie kapitałowej - załacznik nr7.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę stacji elektroenergetycznej 110/15/kV Grójec 2 oraz budowę 2 linii kablowych 110kV
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowościach Gościeńczyce, Mirowice, Lisówek i Żyrówek gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w miejscowości Bikówek (gmina Grójec) przy drodze krajowej nr 50, na działce o numerze ewid. 8/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Dostawa kruszywa betonowego z recyklingu do celów drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o grupie kapitałowej - załacznik nr7.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB Z 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PDP 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... następna