Rejestr zmian w biuletynie

17.06.2003

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Statut do katalogu Ognisko Środowiskowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Ognisko Środowiskowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ognisko Środowiskowe do katalogu Jednostki Organizacyjne w menu podmiotowym

16.06.2003

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Świetlice Socjoterapeutyczne do katalogu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzin w menu podmiotowym (nowa nazwa Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzin w menu podmiotowym (nowa nazwa Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie do katalogu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do katalogu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zakres spraw do katalogu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna