Rejestr zmian w biuletynie

03.06.2003

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Urząd Stanu Cywilnego w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedury załatwianych spraw do katalogu Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Referat Gospodarki Komunalnej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedury załatwianych spraw do katalogu Referat Infrastruktury Technicznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Referat Infrastruktury Technicznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedury załatwianych spraw do katalogu Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedury załatwianych spraw do katalogu Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w menu podmiotowym

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna