Rejestr zmian w biuletynie

03.06.2003

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedury załatwianych spraw do katalogu Referat Spraw Obywatelskich w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Referat Spraw Obywatelskich w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedury załatwianych spraw do katalogu Referat Budżetowo-Finansowy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje podstawowe do katalogu Referat Budżetowo-Finansowy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Sekretariat z katalogu Struktura Urzędu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Urząd Stanu Cywilnego do katalogu Struktura Urzędu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej do katalogu Struktura Urzędu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Gospodarki Komunalnej do katalogu Struktura Urzędu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Infrastruktury Technicznej do katalogu Struktura Urzędu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa do katalogu Struktura Urzędu w menu podmiotowym

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna