Rejestr zmian w biuletynie

09.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/365/18 w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Grójec w latach 2012-2027 (aktualizacja z 2018 roku)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/364/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylin gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2019 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2019 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr. 1 do uchwały Nr XLVIII-358-18.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2019 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/363/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 1189 m2, pod poszerzenie dróg gminnych we wsi Chudowola
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/362/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w latach 2019-2021 nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie gruntów na obszarze miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie gruntów na obszarze miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/360/18 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/360/18 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały Nr XLVIII-360-18.docx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/360/18 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/359/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia dyrektora, kierownika zespołu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/359/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia dyrektora, kierownika zespołu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2019 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVII/18 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 03 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 44/3, 45, 37/1, 26/1, 14/1, 15/1 w miejscowości Bikówek, gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... następna