Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu- Teren przy ul. Armii Krajowej, DK 50 i ul. ks. P. Skargi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2020_06_30_Uchwała .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu- Teren przy ul. Armii Krajowej, DK 50 i ul. ks. P. Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu - Dziłaka przy ul Relaksowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu - Dziłaka przy ul Relaksowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2020_06_30_Uchwała .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu - Dziłaka przy ul Relaksowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu- Teren przy ul. Spółdzielczej i Armii Krajowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana planu - Dziłaka przy ul Relaksowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie BiA.6740.691.2018.ED
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wniosek na zasiłek rodzinny z dodatkami.pdf
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na zasiłek rodzinny z dodatkami.pdf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na zasilek pielegnacyjny.pdf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na świadczenie wychowawcze.pdf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na świadczenie rodzicielskie.pdf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na świadczenie pielęgnacyjne.pdf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na świadczenie dobry start.pdf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.pdf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na specjalny zasiłek opiekuńczy.pdf
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na kartę dużej rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na kartę dużej rodziny dla rodziców dorosłych dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na jednorazowe świadczenie za życiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek na jednorazową zapomogę z tyt. urodzeniadziecka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakres pomocy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MGOPS 2020 - informacje podstawowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji ( czerwiec 2020 r.) oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR WO.0050.144.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "J Projekt Uchwały " na "ProjektUchwały J"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "I uchwała przystapienie dostrategii.pdf" na "Projekt Uchwały I"
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "H uchwała wyrażenia zgody na zbyciegruntu pod cmentarz.pdf" na "Projekt Uchwały H"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "G uchwała darowizna drogiŻródlana.pdf" na "Projekt Uchwały G"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "F uchwała darowizna część drogiWola Worowska.pdf" na "Projekt Uchwały F"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "E zmiany WPF.pdf" na "Projekt UchwałyE"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "D zmiany w budżecie.pdf" na "ProjektUchwały D"
Dotyczy dokumentu:
przyjęcia Programu Projekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjęcia Programu Projekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "C uchwała program opieki nadzwierzętami.pdf" na "Projekt Uchwały C"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "B uchwała inwestycja Jana PawłaII.pdf" na "Projekt Uchwały B"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "A uchwała zmiana inkaso.pdf" na"Projekt Uchwały A"
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "J Projekt Uchwały "
Dotyczy dokumentu:
Projekt Uchwały przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "H uchwała wyrażenia zgody na zbycie gruntu podcmentarz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "F uchwała darowizna część drogi WolaWorowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przyjęcia Programu Projekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja 29.06.2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sesja 29.06.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 2a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna