Rejestr zmian w biuletynie

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nw sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "A zmiana ulicy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz interpelacji oraz zapytań radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja radnego Dariusza Prykiela dotyczącazaprojektowania i wybudowania ścieżek pieszo - rowerowych wGrójcu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VI/19 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 25 marca 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna